Võta osa pöörasest väljakutsest


HEATEGEVUSLIK VÕISTKONDLIK TEATEUJUMINE …KÜLMAS BASSEINIS!
(see in English in below)


Tee sel talvel midagi pöörast, anna oma kehale võimas energialaeng! Pane sõprade ja kolleegidega kokku teatevõistkond ning osale heategevuslikul taliujumisel. Minut jääkülmas vees võib Su elu muuta. Ühtlasi toetad Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust taastusraviseadme MYRO ostmisel!

Kus ja millal:  Admiraliteedi basseinis 10. märtsil 2018

32907927530_87920a1424_k
Viis põhjust osalemiseks:

 • Miski ei liida tiimi paremini kui ühine väljakutse: planeeri, harjuta, motiveeri, uju!
 • Taliujumine on elamus nii kehale kui ka vaimule – emotsioone saad jagada nii kaaslaste kui ka konkurentidega mõnusas pop up saunas.
 • Sa ujud samal rajal taliujumise MM-ist osavõtjatega!
 • Sa teed head, toetades innovaatilise taastusraviseadme ostmist!
 • Su auhinnakappi hakkab kaunistama medal ja tunnistus osalemise kohta.

33290845745_1cad7ed4d5_k

Tingimused:

 • Võistkonnas on neli liiget!
 • Võistkonnas peab olema vähemalt üks naine!
 • Arvestus toimub nelja osavõtja koguvanuse alusel: kuni 150 aastat, 150 – 200 aastat jne.
 • Iga osaleja ujub 25 meetrit, vabas stiilis.
 • Osalustasu on 110 eurot võistkonna kohta!
 • Osalustasu sees on soe jook, sauna kasutamine ja soojendusega riietusruumide kasutamine.

 

REGISTREERU SIIN: https://goo.gl/forms

*registreerumist pikendati kuni 05.03.2018

Loe rohkem:

 • Panustame taastusravisse! Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on taastusravihaigla, mis  on spetsialiseerunud  neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute abistamisele. MYRO aparaat parandab igapäevast liikumist ja motoorseid oskusi. Aparaadil on erinevad moodulid, mistõttu ei muutu ravi igavaks. TAASTUSRAVIST
 • Taliujumisest: Enne starti saab harjutada Tallinna Taliujumiskeskuses või teistes Eesti taliujumise klubides. Uuri, mis see taliujumine on ja kuidas algust teha: TALIUJUMISEST
 • MM-ist: toimub Tallinnas Admiraliteedi basseinis 6.-10. märtsini. Taliujumise MMi koduleht

 

32475587413_497e607f93_k

Lisainfo:

Tallinna Taliujumiskeskus
Taliujumise MMi projektijuht:
Raido Jaan Rei
raido@wswc2018.ee


The crazy challenge: a charitable team relay swim in a chilly pool.

 

Do something crazy this year and give your body a mighty boost of energy! Put a relay swim team together with your friends or colleagues and come take part in the charity winter swim. A minute in the ice-cold water may change your life and with that, you also help the Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre to buy a new rehabilitation device MYRO!

When and where: The Admiralty pool on the 10th of March 2018.

Five reasons to participate:

-Nothing brings a team better together than a cooperative challenge! Plan, practice, motivate, swim!

– Winter swimming is an experience for the body and soul. You can share your experiences with others in the nice pop-up sauna.

-You will be swimming on the same track as the competitors of the Winter Swimming World Championship!

-You will be doing good by helping with the purchase of an innovative rehabilitation device!

– Your trophy wall will get an addition in the form of a medal and a certificate of participation.

Terms and conditions:

 • 4-person team!
 • The team must have at least 1 female swimmer!
 • The team categories are based on the age total of the team: till 150 years, 150-200 years etc.
 • Each team member will have to swim 25 meters in freestyle!
 • The participation fee is 110 € for the entire team!
 • The participation fee includes a hot drink, the use of a warm sauna and the use of a heated changing room.

 

Register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdXOEcTZK0Fr7rwT_YnMBMP6EZRhAcNuwU1YWsbtZHvyt8g/viewform
*ends on March 5, 2018

Read more:

 • Let’s support rehabilitation! The Haapsalu Neurological Rehabilitation Centre (HNRC) is a hospital located in peaceful and scenic surroundings that focuses on providing rehabilitation services for children and adults with neurological disorders. The MYRO device helps better the everyday movements and motoric skills of the patients. The device has different modules so the therapy won’t get boring. Rehabilitation.
 • About winter swimming: Before the start, you can practice in the Tallinn Winter Swimming Center or any other Estonian winter swimming club. Find more about what winter swimming is and how to begin with it: Winter swimming
 • About the World Championship: It will take place in Tallinn in the Admiralty pool from 6.-10. In March. World Championship.

Kommentaarid